Списък от изпълнени поръчка за водолазни услуги

Наименование на обекта:

 1. Подводно строителство на кейови стени в Пристанище Варна, яхтено пристанище “Зл.Пясъци” , яхтено пристанище ”Свети Константин” – гранд-хотел Варна и защитни буни край Варна, Балчик, Каварна: 1990 г. до 1994 г.
  • направа на каменни платна / прецизна заскалявка с точност +_3 см.
  • монтаж на стоманобетонови блокове под вода.
  • монтаж на тетраподи, тетраедри, хексалети, каменни блокове
   за защита.
 2. Подводни работи по монтаж на тръбопровод за заустване на отпадни води на пречиствателна станция – гранд-хотел Варна.
 3. Подводни работи по изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр.Балчик – 1990 г.
 4. Ремонтно-строителни и монтажни работи на подводящ канал за техническо водоснабдяване на нова помпена станция на ТЕЦ – Русе – почистване от наноси, ремонт и уплътняване на технологични фуги между елементите – 1992 год.
 5. Подводни работи по изграждане и подръжка на газопровод “Галата” край Варна: 2004 г. До 2006 г.
  • подводни работи по изкопаване на траншея в прибойната зона и на разстояние 500м от брега към морето за тръбопровода и заравяне.
  • подводни монтажни работи по връзката на тръбопровода към платформата.
  • аварийни подводни дейности по тръбопровода ( рязане и заваряване, монтаж на бързи хидравлични фланци, монтаж на допълнителна връзка ).
  • подводни работи по изваждане на апаратура за контрол на заварочните шевове останала в тръбопровода при авария.
  • монтаж на измервателна апаратура на платформата под вода.
 6. Полагане под вода на оптични кабели в курорта “Св. Константин и Елена” – 2 бр. и Пристанище Балчик – 1 бр. – 2002 г ; 2008 г. Изкопаване на траншея в дъното, полагане на кабела и заравяне на разстояние 600-800 м от брега. Монтаж на утежняващи предпазни чугунени черупки на разстояние 400 метра.
 7. Аварийни подводни работи по изграждане и ремонт на рециркулационно съоръжение на АЕЦ-Козлодуй – от 2001 г. до 2004 г.
  • рязане и отстраняване на компрометирана стоманобетонова облицовка на студен канал.
  • рязане и заваряване под вода.
  • направа на заскалявка на наклонени платна и монтаж на стоманобетонови плочи и блокове.
  • подводна работа с ежектори и помпи.
  • монтаж на кофражи, арматура и бетониране под вода.
  • инжектиране на бетон и епоксидни смоли под облицовката.
  • ремонт и възстановяване на дилатационни фуги на рециркулационно съоръжение и студен канал.
  • монтаж на измервателна апаратура.
  • ремонтни работи по саваци на РШ 2 – 5, 6 блок.
 8. Ремонтни работи по помпена станция Ханово – гр.Ямбол.
 9. Ремонт и подръжка на водозаборници и охладителни колектори на ТЕЦ-Варна.
 10. Подводни огледи, дефектация, видеозаснемане, почистване на вериги, подмяна на вериги и котви на 112 бр. фарватерни и канални буйове в акваторията на Пристанище Варна и Бургас – 2007 г., 2009 г.
 11. Подводни ремонтни работи на кей 1 на кораборемонтен завод “Делфин”.
 12. Кораборемонтен завод “Одесос”: от 1990 г. до 2016 г.
  • предпроектни проучвания – сондажи на 6 метра под грунда за проучване вида и състава на дъното.
  • подводен ремонт на саваци на северна и южна помпени станции.
  • ремонт и възстановяване под вода на неподвижния уплътнителен контур на батапорта на суха камера.
  • ремонт на котвени вериги на Плаващ док 1 – изрязване, маркиране и подмяна.
  • заглушаване на кингстонни отвори, освобождаване от вериги, откриване на мъртви котви, почистване от тинята, свързване на отремонтираните вериги към котвите на плаващ док 2.
  • подводни ремонтни работи на кей 4 – удълбочаване дъното, почистване на бетонови повърхности между шпунтовете от обраствания, ремонт и затваряне на фугите.
 13. Подводни работи по изваждане на потънали кораби
  • м/к “Мехмед Аслан” – пристанище Бургас – от 1998 г. до 1999 г.
  • моторна яхта “Тивия” – пристанище Созопол – 2000 г.
  • дълбачка “Стъклен” – пристанище Видин – 1996 г.
  • моторен катер – пристанище Балчик – 2009 г.
  • моторен влекач КРЗ “Одесос” – 2005 г.
 14. Ремонт и рехабилитация на яз.Ивайловград – 2005 г.; 2006 г. – демонтаж на стари предпазни решетки и монтаж на нови на основните изпускатели, анкериране. – изваждане, ремонт и монтаж на подвижни предпазни решетки на ХГ-1; ХГ-2; ХГ-3 и ХГ–4 на ВЕЦ Ивайловград. – подводен ремонт по рехабилитация и уплътняване на бързопадащи затвори на ХГ-2 и ХГ-3.
 15. Ремонт и рехабилитация на ВЕЦ Кърджали – 2005 г.; 2006 г.; 2011 г.
  • подмяна на предпазни решетки ХГ-1; ХГ-2; ХГ-3 и ХГ – 4.
  • ремонтно-възстановителни работи по неподвижните уплътнителни контури на саваци на ХГ – 2, ХГ – 3 и ХГ – 4, инжектиране с двукомпонентни смоли Кьостер КВ – PUR 2 in 1.
  • подводни работи по подмяна на байпасни шибърни затвори на ХГ – 1 и ХГ – 3 и ХГ – 4.
  • уплътняване на саваци.
 16. Яз.Студен Кладенец – 1998 г.; 2005 г.; 2006 г.; 2007 г.
  • подводни огледи и дефектация на основните изпускатели.
  • уплътняване на затворни съоръжения на водовземането на ВЕЦ Студен Кладенец
  • почистване на груба решетка на водовземането.
  • ремонтно-възстановителни работи на компрометирани участъци по неподвижните уплътнителни контури на водовземането, инжектиране.
  • ремонт на шибърни затвори ф 500 на байпасни връзки.
 17. Язовир Искър – 2010 г.; 2011 г.; 2012 г.
  • подводен ремонт на компрометирани участъци на водна кула.
  • подводни работи по полагане на захранващ кабел от брега до водовземна кула, анкериране.
  • монтаж под вода на хидравлично оборудване за стопори и стопори на затвори на основните изпускатели на ремонтна площадка.
 18. Язовир Тополница – 2005 г.; 2006 г.
  • рязане под вода на предпазни решетки на основни изпускатели, монтаж на метални тапи ф 1400 на основните изпускатели за подмяна на затворите. След подмяната – изрязване на тапите и възстановяване на решетките (заваряване).
 19. Яз.Жеков вир – 2008 год. – подводен ремонт и рехабилитация на машинното и електротехническо оборудване на водовземната кула, възстановяване и саниране на носещата стоманобетонна конструкция на кулата, ремонт и възстановяване на неподвижните уплътнителни контури, инжектиране на смоли Кьостер КВ – PUR 2 in 1 в пукнатини в стеблото на кулата и осигуряване режимите и пусково наладъчните работи на ВЕЦ Калето. Направа на нов отвор в кулата с размери 3,20 х 3,60 метра на по-горно ниво, монтаж на нов неподвижен контур и прагова конструкция, изготвяне и монтаж на савак.
 20. Яз.Голям Беглик – 2006 г.; 2009 г.; 2011 г.
  • демонтаж на предпазни решетки, почистване на шахтите на основните изпускатели от наноси, монтаж на метални тапи ф 1200 / запушване на изпускателите/, след подмяна на дросел клапите и ремонт, рязане на тапите и монтаж на предпазните решетки.
 21. Яз.Батак яз.Доспат – 2006 г.; 2008 г.; 2009 г.
  • ремонтно-възстановителни ра г. до боти по основните изпускатели и водовземането. Инжектиране на смоли Кьостер КВ – PUR 2 in 1 под вода на неподвижните уплътнителни контури и пукнатини,
 22. Яз.Лопошница яз.Крапец – Севлиево – 2007 г.; 2008 г.
  • демонтажни и монтажни работи под вода, уплътняване на саваци, монтаж на тапи, подмяна на шибърни затвори ф 500 – 2 бр., ф 600 и ф 1000.
 23. Яз.Ясна поляна – 2010 г.
  • ремонт на затворните органи на водовземната кула.
 24. Яз.Къзъл дере – гр.Стражица – 2010 г.; 2014 г.
  • демонтажни и монтажни работи под вода, монтаж на тапи, подмяна на шибърни затвори.
 25. ВЕЦ Луна – 2011 г. – инжектиране на работни граници и фуги с Кьостер КВ – PUR 2 in 1.
 26. Язовир „Чаира” – 2012 г. – монтаж на врата в предпазната решетка на водовземния отвор на основния изпускател на язовирна стена „Чаира” – язовирен район „Чаира”.
 27. Подводни огледи, почистване на водовземни шахти с хидравлични помпи под вода, монтаж на заглушки на основни изпускатели, отремонтиране на затворни съоръжения на основни изпускатели на язовир с. Мокрен, с. Падарево и с. Ново село, с.Жеравна – община Котел – 2014 г.; 2016 г.
 28. Язовир „Мотела“ – 2016 г. – подводен оглед на водовземното съоръжение за установяване степента на затлачване на водовземната шахта и състоянието на основния изпускател . Подводно-технически работи по привеждане в техническа изправност, а именно: почистване на водовземна шахта и шахта на шибърен кран и основен изпускател. Монтаж на шибърен кран ДУ 300 с прилежащите скрепителни елементи в шахта сух откос.
 29. Пречиствателна станция за отпадни води – Равда – от 2013 г. до 2015 г. – дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ чрез полагане на затежнени с опорни блокчета секции от сдвоени две тръби ф 800 мм по морското дъно, направа на траншея през рифов участък от монолитни каменни плочи (скали) през малък и голям риф отстоящи от брега на разстояние 1500 – 1700 метра чрез рязане с хидравлична резачка с диамантени вериги и къртене с пневматични къртачи под вода.
 1. яз.“Казъл дере“ – 2019 г. – Рехабилитационни и ремонтно-възстановителни дейности по затворните съоръжения на водовземна кула. Ремонтно-възстановителни работи по таблени затвори и шибърни кранове във водовземна шахта и водовземна кула. Демонтажни работи по компрометирана метална връзка между шибърни кранове и основен изпускател, изготвяне на нова метална конструкция по шаблон и монтажни работи във водовземна кула.
 2. яз. „Асеновец“
  • Подводен оглед, видеозаснемане и снимки на затворните съоръжения, прилежащите им водачи, щанги и уплътнителни контури на водовземна кула на яз.“Асеновец“. Почистване на предпазните решетки пред таблените затвори от обраствания и феробактерии.
 1. Сливенски минерални бани
  • Oбследване на сондажи №1, №2 „наклонен“ и №3 на находище на минерални води „Сливенски минерални бани“. Отводняване на каптажна шахта, подземен коридор свързващ шахтата с помещението на водочерпателния колектор , почистване дъното на каптажната шахта от наноси.
  • Почистване от корозия на изходящите тръби на сондажи №2 „наклонен“ и №3 и прилежащите им колена до главните кранове.
 1. По ремонт на кораби – от 1990 г. до 2021г.
  – цялостно почистване корпусите под вода.
  – почистване и полиране гребни винтове.
  – почистване на кингстонни решетки и шахти.
  – запушване и отпушване на кингстонни решетки и шахти.
  – запушване на пробойни, подводно рязане и заваряване.
  – подводни огледи с и без видеозаснемане, фото снимки.
  – подводно освидетелстване in-water survey на кораби.