Организация на работа

Компанията работи при следната организация:

  • Процедури за поддръжка на оборудването и техническите средства. Оборудването се поддържа в съответствие с техническите изисквания и инструкциите на фирмите производителки.
  • Работни процедури покриващи документацията и архив на извършените дейности – форми, актове, чеклисти и видеокасети.
  • Във връзка с подготовката и безопасността на работа се използуват чеклисти.
  • Компанията има разработени програми за реагиране и действия в случаи на евентуални инциденти.
  • Компанията разполага с разработени процедури относно подготовката и опресняване квалификацията на персонала съгласно националните стандарти.
  • Работните процедури са обект на вътрешен контрол и при необходимост могат да се променят, когато това е наложително.
  • Процедури за медицинско освидетелствуване и наблюдение на персонала.