Подводни огледи, ремонти и почистване на язовири

Броят язовири на територията на Република България наброява 48 големи язовира и над 2000 микроязовира, част от които са потенциално опасни. Те имат спешна нужда от оглед, установяване на състоянието им и незабавен ремонт. Язовирите имат нужда от регулярна поддръжка. Те би следвало да се инспектират всяка година и при нужда да се вземат навременни мерки за ремонт и почистване на язовирите.

Водолазна компания АКВАНАВТ извършва следните дейности, свързани с инспекция, ремонт и почистване на язовири:


1.    Обстоен подводен оглед за установяване на текущото състояние на проблемни язовири или други водоеми
2.    Установяване степента на затлачване на водовземни шахти с наноси
3.    Ремонт и почистване на водовземни кули
4.    Почистване на затлачени водовземни шахти
5.    Ремонт и монтаж на язовирни кранове
6.    Почистване на шахти от тиня, камъни, дървета и други попаднали предмети.
7.    Оглед на язовирни стени за възможни проблеми и установяване на техническото им състояние
9.    Оглед на основен изпускател на язовир
10.    Ремонт на основен изпускател на язовир
11.    Инжектиране на бетон във водовземни кули
12.    Подводно фото или видеозаснемане
13.    Подводно рязане и заваряване
14.    Други дейности, свързани с подводно почистване, ремонт или строителство

За водолазния оглед се изготвя подробен доклад, който включва детайлен анализ на състоянието на основния изпускател на язовира, клапаните, тръбите, водовземните кули, шахтите, язовирните стени и укрепването им. Правят се препоръки, ако има нужда от подводен ремонт и почистване на язовира.   Докладът може да бъде придружен и от снимков или видео материал, ако това е уговорено предварително. Докладът се предава на клиента в края на проекта като може да послужи за установяване на нужда от спешни възтсновителни мерки или създаване на график за поддръжката на язовира.

Можете да се свържете с нас на посочените контакти, ако имате нужда от консултация или желаете да ви бъде направена оферта за горепосочените водолазни услуги.